Wpis na listę podmiotów szkoleniowych

13 marca 2019 r. DGSI Sp. z o.o. uzyskała wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych. Otwiera to drogę dla podmiotów, które podnoszą kwalifikację swoich pracowników do otrzymywania dotacji i dofinansowań ze środków publicznych.
Szkolenie w instytucjach umieszczonych w rejestrze daje możliwość refinansowania kosztów szkolenia z fudnuszy Powiatowych Urzędów Pracy jak również z Funduszy Europejskich.