Zasady udzielania pomocy technicznej i szkoleniowej

https://www.youtube.com/watch?v=U3uwp42TBNo&feature=emb_title

Pomoc techniczna udzielania jest w kilku trybach:
– doraźna pomoc telefoniczna w ograniczonym czasowo zakresie.
– szkolenia on-line w trybie pomocy zdalnej dla pojedynczych osób.
– szkolenia w siedzibie zamawiającego
  z każdorazowym dostosowaniem zakresu sz

Szkolenia obejmują bloki 5÷7 godzin dla każdego z systemów oraz dla każdego z dwóch stopni szkolenia. Zakres tematyczny jest dostosowany do indywidualnych potrze

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Programy i szkolenia.

DGSI Sp. z o.o. jest wyłącznym partnerem firmy EPI-Graf w zakresie szkoleń z obsługi programu Profil Koordynator i jako jedyny podmiot jest upoważniony do wystawiania certyfikatów ukończenia szkolenia z tego oprogramowania.