Sieci zewnętrzne wod-kan., c.o., gaz.

DGSI Sp. z o.o. jako jedyny podmiot na terenie Polski prowadzi sprzedaż subskrypcji licencji czasowych programu Profil Koordynator w wersji 8.

Zastosowanie: wszystkie rodzaje sieci zewnętrznych z wyjątkiem sieci wysokiego ciśnienia.

Istnieje możliwość zakupu subskrypcji rocznych i kwartalnych wg poniższego cennika:

1. Okres najmu rocznego – 2 000 zł netto

2. Okres najmu kwartalnego – 600 zł netto

Do każdej licencji należy zakupić klucz sprzętowy, który dostarczany jest jednorazowo bez względu na okres w jakim licencja będzie używana. W celu odnowienia licencji na kolejny okres – ponowy zakup klucza nie jest wymagany. Cena klucza sprzętowego wynosi 300 zł netto.

Profil Koordynator 8 dostarczany jest na warunkach określonych przez producenta (EPI-Graf).
Zakres dostawy obejmuje link do wersji instalacyjnej programu, klucz sprzętowy oraz dostęp do internetowych zasobów pomocy technicznej.

Licencja nie obejmuje szkolenia, które można zrealizować osobnym zamówieniem.