Warunki indywidualne i grupowe

DGSI Sp. z o.o. prowadzi szkolenia z zakresu programu Profil Koordynator. Podczas szkolenia wykonanych zostaje kilka projektów w różnych technikach tworzenia profili.
Szkolenie odbywa się w trybie on-line lub w siedzibie zamawiającego w uzgodnionym terminie. Czas trwania szkolenia wynosi 5÷7 godzin w każdym dniu szkolenia.

Przewidziane są dwa stopnie szkolenia:
Szkolenie I stopnia obejmuje zagadnienia podstawowe i jest przeznaczone dla nowych użytkowników programu.
Szkolenie II stopnia obejmuje rozszerzone funkcje programu oraz szczegółowe omówienie zagadnień wskazanych przez użytkownika – zwykle przeprowadzane jest po kilku miesiącach od wdrożenia programu.

Cena szkolenia on-line dla jednej osoby wynosi 700 zł netto za każdy stopień szkolenia. Przy założeniu szkolenia jednodniowego

Każde szkolenie zakończone jest wystawieniem certyfikatu ukończenia szkolenia.

Szkolenia grupowe realizowane są w siedzibie zamawiającego.
Cena jest uzgadniana indywidualnie. Istnieje możliwość specjalnego wdrożenia programu, na indywidualnych warunkach handlowych.

Typowe zagadnienia szkoleniowe:
◦ konfiguracja i obsługa interfejsu,
◦ ustawienia wyglądu interfejsu,
◦ ustawienia wyglądu generowanych profili,
◦ praca z podkładami geodezyjnymi,
◦ użycie podkładów rastrowych BMP,
◦ użycie podkładów DXF,
◦ rysowanie sieci,
◦ rysowanie na podkładach geodezyjnych,
◦ wczytywanie tras z podkładów DXF,
◦ wczytywanie kolizji z projektowanymi sieciami z podkładów DXF,
◦ opisy i oznaczenia,
◦ praca na sieciach złożonych,
◦ praca z edycją projektu w zakresie zmiany profili, przebiegów, dzielenie zmiany zakresów
◦ generowanie rysunków,
◦ generowanie do programów zewnętrznych,
◦ określanie zakresu i zawartości rysunków,

Pozostałe zagadnienia wg indywidualnych wymagań klienta.